Doradztwo

Na podstawie naszej wiedzy i naszego doświadczenia w rolnictwie możemy służyć Państwu radą w zakresie praktycznym we wszystkich kwestiach związanych z produkcją biogazu. Pozyskiwaniem biogazu zajmujemy
się już od końca lat 80-tych.

Z uwagi na efektywność systemu opracowujemy indwidualny projekt dopasowany do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.