Oświadczenie o ochronie prywatności

Ochrona danych:

Administrator strony podchodzi bardzo poważnie do ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Korzystanie z naszej strony jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach żądane jest podanie danych osobowych (np. nazwisko, adres i adresy e-mail), odbywa się ono, na ile to możliwe, dobrowolnie. Te dane nie zostaną bez Państwa wyraźnej zgody przekazane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (n.p. przy komunikacji poprzez e-mail) może zawierać luki w zakresie bezpieczeństwa. Nie istnieje kompletna ochrona danych, która nie dopuszczałaby dostępu do nich osób trzecich.

Oświadczenie o ochronie prywatności do korzystania z Google Analytics:

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tzw. "Cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jednak na tej stronie internetowej włączona jest anonimizacja IP, Google skraca uprzednio adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesyłany i obcinany przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny używania przez Państwa tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz Google w celu przetwarzania tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Informacje, usuwanie, blokowanie:

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, jak również prawo do ich poprawiania, blokowania lub usunięcia. W przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.

Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych i kontakt w rozumieniu RODO:

Nazwisko : Susan Adam

Adres : Am Berg 1B , 01665 Klipphausen OT Wildberg 

E-Mail : datenschutz@sauter-biogas.de

Telefon : +49 351 658774 -22

Cookies:

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. „Session-Cookies“. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała Państwa o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w określonych przypadkach lub wyłączała je i włączała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Server-Log-Files:

Dostawca usług informatycznych automatycznie pobiera i zapisuje w plikach Server Log Files informacje, które przekazuje nam Państwa przeglądarka. Są to następujące informacje:

  • Typ/wersja przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • URL (wcześniej odwiedzona strona)
  • Nazwa hosta komputera
  • Godzina zapytania serwera

Nie ma możliwości przypisania tych danych konkretnym osobom. Nie łączymy tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania tych danych w przypadku konkretnych zastrzeżeń odnośnie bezprawnego użycia.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Vimeo

Na naszej stronie używamy filmów od Vimeo, zewnętrznego dostawcy. Z przyczyn technicznych integracja filmów _ Vimeo powoduje przekierowanie na serwer Vimeo. Dane z Państwa przeglądarki lub urządzenia końcowego są przekazywane na serwer Vimeo. Przesyłane są również informacje o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. W przypadku wykorzystywania danych z przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego w związku z odtwarzaniem filmu wideo, odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych i wskazówki dotyczące ochrony danych przez Vimeo można znaleźć pod adresem https://vimeo.com/privacy

OpenStreetMap

Ta strona wykorzystuje poprzez API narzędzie mapowania open source "OpenStreetMap" (OSM). Dostawcą jest Fundacja OpenStreetMap. W celu korzystania z funkcji OpenStreetMap, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są regularnie przesyłane na serwer OpenStreetMap i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Wykorzystanie OpenStreetMap ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć na stronie ochrony danych OpenStreetMap i tutaj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.