Nasz system robi różnicę!

Deszczowany, nie mieszany!

W fermentorze płynny substrat pobierany z dna zbiornika jest deszczowany za pomocą systemu pomp i sterowanych dysz na powierzchnię substratu. Podczas tej cyrkulacji substrat nie zostaje całkowicie wymieszany, ale poszczególne procesy fermentacji przebiegają w fermentorze na różnych poziomach. Fermentacja może być sterowana poprzez zróżnicowaną intensywność deszczowania poszczególnych obszarów. Ponieważ substrat nie jest całkowicie zhomogenizowany, jego aktywne cząstki znajdują się w przeważającym stopniu w górnej części fermentora; przy odbieraniu z dolnej części usuwany jest prawie wyłącznie przefermentowany materiał. Dzięki temu uzyskuje się wysoką wydajność gazu.

Więcej informacji o naszym unikalnym systemie!

Nasz unikalny System
GNOJOWICA, OBORNIK, KONICZYNA, CZY TRAWA: ROBIMY GAZ Z WSZYSTKIEGO!