SB Mini "LEA"
Nasza „mała“ wyposażona w dużą technikę do wszystkich materiałów wsadowych i dla każdego gospodarstwa do 75 kW

LEApur

„CZYSTA“ gnojowica z małym dodatkiem obornika i resztek karmy. Materiały wsadowe nadające się do pompowania

LEAmix

do materiałów wsadowych, takich jak obornik stały, resztki karmy, szeroka gama różnorodnych materiałów z dodatkiem gnojowicy.

LEAspezial

Instalacja nawet do 100 % obornika stałego!