BIOGAZ TO NASZE ŻYCIE
OD PONAD 20 LAT ZAJMUJEMY SIĘ PROJEKTOWANIEM OPTYMALNYCH BIOGAZOWNI

Jak można gospodarczo wykorzystać potencjał odpadów rolniczych? Z tym pytaniem zostali wcześnie skonfrontowani Stefan Sauter (wspólnik zarządzający) i Norbert Sauter (udziałowiec) Sauter Biogas GmbH. Ich rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i już w latach 80-tych zajmowali się możliwościami wykorzystania biogazu. W ten sposób rozbudzili też w swoich synach zainteresowanie tym tematem. Teoria i wdrażanie techniczne produkcji biogazu towarzyszą odtąd życiu i pracy Stefana i Norberta Sauter. Od 1992 roku gospodarstwo Sauter prowadzi własną biogazownię. Na podstawie doświadczeń przy instalacjach z systemem mieszadeł bracia postawili sobie za cel zminimalizowanie technologii w fermentorze. Zainspirowani tym pomysłem podjęli się licznych prób. Równocześnie Sauterowie mieli wizję: Przetwarzanie odpadów różnego rodzaju i pochodzenia. Po wieloletnich badaniach w 2006 roku została zbudowana pierwsza biogazownia z nowym opatentowanym systemem „Deszczowany, nie mieszany!“. W międzyczasie fi rma Sauter Biogas GmbH zbudowała 50 instalacje o mocy od 75 kW do 4 MW w Europie, Ameryce Południowej, Afryce i Azje – z tego 42 w Niemczech (stan na 09/2019).