NASZ UNIKALNY SYSTEM
GNOJOWICA, OBORNIK, KONICZYNA, CZY TRAWA: ROBIMY GAZ Z WSZYSTKIEGO!

Deszczowany,  nie mieszany!

W fermentorze płynny substrat pobierany z dna zbiornika jest deszczowany za pomocą systemu pomp i sterowanych dysz na powierzchnię substratu. Podczas tej cyrkulacji substrat nie zostaje całkowicie wymieszany, ale poszczególne procesy fermentacji przebiegają w fermentorze na różnych poziomach. Fermentacja może być sterowana poprzez zróżnicowaną intensywność deszczowania poszczególnych obszarów.
Ponieważ substrat nie jest całkowicie zhomogenizowany, jego aktywne cząstki znajdują się w przeważającym stopniu w górnej części fermentora; przy odbieraniu z dolnej części usuwany jest prawie wyłącznie przefermentowany materiał. Dzięki temu uzyskuje się wysoką wydajność gazu.

Zbiornik na biomasę w fermentorze

System Sauter-Biogas zapewnia również podstawę do bardzo prostego wprowadzania materiału stałego przez szyb wpustowy lub podajnik ślimakowy. W fermentorze w miejscu wprowadzenia materiału powstaje strefa hydrolizy i zakwaszenia. Dzięki temu w fermentorze powstaje korzystny zbiornik ze świeżą biomasą. Umożliwia to bardzo elastyczne odstępy we wprowadzaniu materiału wsadowego aż do 3 dni. Z tej strefy oddzielone substancje (kwasy organiczne) zostają poprzez deszczowanie rozprowadzone w fermentorze. W ten sposób droga technika składowania i załadunku nie jest już niezbędna.