Betonowy moduł pomieszczenia technicznego (RMB)

Gotowy moduł betonowy jest wyposażany wstępnie w naszym zakładzie w cały sprzęt techniczny i dostarczany na miejsce budowy. Naturalnie możemy też zainstalować technikę w wykonanym już na miejscu budynku.

Kontener techniczny (TC)

Kontener techniczny ze stali zawiera takie samo wyposażenie jak moduł betonowy RMB i jest przystosowany do transportu statkiem. Oferujemy go, kiedy transport lądowy nie jest możliwy. To idealne rozwiązanie dla zaopatrzenia w technikę biogazu „Made in Germany” na wszystkich kontynentach!