System pomp – Serce naszych biogazowni

Sercem naszych biogazowni jest system pomp w centralnym pomieszczeniu technicznym. Znajduje się on pomiędzy fermentorem, a postfermentorem lub zbiornikiem magazynowym i zawiera wszystkie niezbędne komponenty technologiczne: pompy do substratu, system dystrybucji substratu, wymiennik ciepła substratu, jak również urządzenia elektryczne i sterujące.