Informacje prawne i dotyczące spółki

Siedziba prawna
Sauter Biogas GmbH
Am Berg 1 | 01665 Klipphausen
Telefon +49 (0) 351 658 774 0
Fax +49 (0) 351 658 774 14

Reprezentowany przez dyrektora zarządzającego
Stefan Sauter

Repertorium Gospodarczo-Administracyjne Dresden
Rejestr Przedsiębiorstw w Drezno nr HRB 28765

Kod ewidencji podatkowej/NIP
DE270654803